De praktijk
De praktijk | Openingstijden | Lokatie | Curriculum Vitae

De praktijk begon in 1989 oorspronkelijk als Sportmedische Praktijk Noordwijk en is daarmee de oudste vrijgevestigde sportmedische praktijk in Zuid- Holland. In de loop van de jaren ontwikkelde de praktijk zich meer en meer tot een gespecialiseerd centrum voor bewegingsapparaat problemen op vele gebieden. De kennis op het gebied van diagnostiek en behandeling nam geleidelijk toe zodat er heden ten dage sprake is van een uitgebreid pakket aan diagnostische - en behandelingsmogelijkheden. Zowel het aantal patiënten als het aantal verwijzende huisartsen en specialisten vertoont al deze jaren nog steeds een stijgende lijn.

A. Mulder, Van de Mortelstraat 204, 2203 JL Noordwijk, 071 36 205 82, info@sportmed.nl